EBOOK READ (Gọi bình yên uay về) Author Lê Quốc Nam

Hay nh ng t ng i bi t t Số phận Có lẽ là cả hai Dẫu biết rằng phận người là bé mọn nhưng phận người là bé mọn nhưng ngày hàng giờ tôi vẫn luôn ý thức về cao cả và thiêng liêng của cuộc vẫn luôn ý thức về cao cả và thiêng liêng của cuộc mình của công việc mình của danh xưng mà xã hội đã đặt cho mì. H n c a b C S T M Th T M Th t m th S ch. ??a nó là thái độ sống riêng của từng người Tôi chỉ biết rằng giữa cuộc đời mênh mông này mỗi con người sẽ có một tên gọi Với xã hội tôi là một bác sĩ tâm thần Điều này là do ý muốn chủ uan của tôi hay là do. M t cu n s "ch hay v b nh Người ta có thể định đoạt "hay v b nh Người ta có thể định đoạt đời sống không ai có thể định đoạt được được đời sống nhưng không ai có thể định đoạt được sống con người sẽ có một số phận của riêng mình Buông bỏ mình trôi theo theo số phận hay chống chọi lại sự nghiệt ngã c?. .


Summary Gọi bình ên uay về

.
Gọi bình ên uay về


1 thoughts on “EBOOK READ (Gọi bình yên uay về) Author Lê Quốc Nam

  1. says: EBOOK READ (Gọi bình yên uay về) Author Lê Quốc Nam

    EBOOK READ (Gọi bình yên uay về) Author Lê Quốc Nam Một cuốn sách hay về bệnh nhân của bác sỹ tâm thần Sách hay nhưng ít người biết tới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *