E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero


3 thoughts on “E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero

  1. says: Free download La piel afilada Free download ã PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free å Josan Hatero Josan Hatero å 2 Characters

    E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero DR’ın Can Yayınları indiriminden almıştım iyi ki de almışım Kırkmerak dizisine bir sevgi beslememin nedenidir Hassas Ten O kadar ilginç o kadar değişik bir kitaptı ki herkese göstermeden duramadım Eğer cinselliğe ve aşka bu ikisinin bir arada oluş macerasına ilgi duyuyorsanız bu kitap size göre Aklınıza gelebilecek her çeşit âşık anlatılmıştı kitapta Bazılarını okuyunca ke

  2. says: E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero Josan Hatero å 2 Characters Free download La piel afilada

    E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero Free download La piel afilada ''Yalnızım çünkü bunu yapmaya gücüm yetiyor Yoksa nasıl yalnız olacağım? Dedim ya yalnızlık çok pahalı Ama bunu ödeyebiliyorum''

  3. says: Free download La piel afilada E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero

    E–Kitap/E–pub [La piel afilada] Ý Josan Hatero Öncelikle içinde harika çizimler olduğunu söylemeliyim Kitabı bitirmeme rağmen arada çıp açıp bakıyorum Kısa kısa insan ve aşk gözlemlerini okumak aşırı keyifliydi ve okurken nasıl bitti ne zaman bitti anlamadım Elinize aldığınız gibi bitiyor Her ne kadar aşk evrenselde olsa bu kitabı okurken İspanyol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

La piel afiladaNedenidir Hassas Ten O kadar ilgin o kadar de i ik bir kitapt ki herkese g stermeden duramad m E er cinselli e ve a ka bu ikisinin bir arada olu maceras na ilgi duyuyorsan z bu kitap size g re Akl n *za gelebilecek her e it k anlat lm t kitapta Baz lar n okuyunca kendimi yak n *gelebilecek her e it k anlat lm t kitapta Baz lar n okuyunca kendimi yak n ya kendimdeki zelliklerden ya da evremden tan d k geldi ama baz lar nda oturup B yle insanlar da m var diye sordumEn ok ho uma gidenlerden birisi DEVLER di Oradan bir al nt vermek istiyorum her eyde mant k arayan bir d nyada bunu dengeleyecek ey mutlaka vard r Bu nedenle dev kendi de i imini ya arken e i de buna para. Mokratik bir şey olmadığı görüşüdürKatalan yazar josan hatero'nun titizlikle hazırladığı âşıklar kataloğunda kimler Josan Hatero'nun titizlikle hazırladığı âşıklar kataloğunda kimler ki külkedileri romantikler kâşifler turistler miyoplar holiganlar cambazlar dalgıçlar geçerken Görülenler Dokunuş Yoksunları Hepsi Arzu Denen şu Gizemli Ortak. dokunuş yoksunları Hepsi arzu denen şu gizemli ortak. ,
Ncelikle i inde harika izimler oldu unu s ylemeliyim Kitab bitirmeme men Arada P A P p a p yorum K sa k sa insan ve a k g zlemlerini okumak r keyifliydi ve okurken nas l bitti ne zaman bitti anlamad m Elinize ald n z gibi bitiyor Her ne kadar a k evrenselde olsa bu kitab okurken spanyol insan n daha yak ndan tan ma rsat olarakta bak yorum E er elinizin alt nda varsa muhakkak okuyun Yaln z m nk bunu yapmaya g c m yetiyor Yoksa nas l yaln z olaca m Dedim ya yaln zl k ok pahal Ama bunu deyebiliyorum DR n Can Yay nlar indiriminden alm t *m iyi ki de alm m K rkmerak dizisine bir sevgi beslememin. *iyi ki de alm m K rkmerak dizisine bir sevgi beslememin. Bir âşıktan beklenen şey insana kendini özel ve arklı hissettirmesidir Sevilen kişi sadece tam o anda orada bulunmaktan başka bir özelliğe sahip değilse bu aşkın ne değeri var Gerçek aşk bu mudur Bu konuda bütün uzmanların üzerinde birleştikleri bir şey varsa o da aşkın hiç de de. Lel ama ters bir de i im ya ar Bana a r arkl ve ilgin gelenlerden bir tanesinden de al nt vereyim Bu b l m n ad G M LENLER Topra n nemli karanl n ar aflara tercih ederler Tenlerinin rengi kum rengine benzer Tenleri de kum tanecikleri gibi parmaklar n aras ndan d k l r Asl nda birka tane daha al nt eklemek istiyorum ama kals n ilginizi ekerse siz bakars n z zaten Kitapta her k t r bir paragraf aras bir uzunlukta anlat l yor ve t m kitap bunlarla dolu Bir de birka paragrafta bir ara sayfalar var buralarda da ger ek insanlar n ger ek hik yelerinden bahsediyor San r m en ok bu k s mlar SEVDIM KITAPTA. PAYDADA BULUşMUş ONU kitapta. Paydada buluşmuş onu karakterlerince tanımlayıp yaşıyorOkuyucuyu birbirinden arklı âşık türlerini keşfetmeye çağırıyor Hatero Kimi âşıkların birinci ağızdan deneyimleri Borges ve Calvino izleri *Taşıyan Bu Kılavuzu Mahrem Ve Tutkulu Benzersiz Bir Yolculuğa *bu kılavuzu mahrem ve tutkulu benzersiz bir yolculuğa