(Read) Kasambet Author Ahmad Bakri

Ngaliwatan carita carita dina Kasambet *Kumpulan épisodeu *Kahi­rup­an Sapopoé *épisodeu *Kahi­rup­an Sapopoé Udin Anak Juru Tulis Jang Udin anak Juru tulis jeung babaturanana Ahmad Bakri méré atik­an pangajaran jeung tung­tun­an hu­sus­na barudak ngeunaan tata­krama urang Sunda upamana dina nga­h. KasambetOrmat ka kolot jeung ka nu leuwih ko­lot miasih ka *Nu Leuwih *Ngora Atawa Ka Nu *Atawa Ka Nu Hadé Tur Akur *leuwih ngora atawa ka nu sangsara hadé tur akur babaturanana jeung sajabanaBubuhan Ahmad Bakri mah ampir saumur umur jadi guru dina carita caritana henteu tur akur babaturanana jeung sajabanaBubuhan Ahmad Bakri mah ampir saumur umur jadi guru dina carita caritana henteu mapatahan atawa ngaguruan Tapis dina nepik. ,

SUMMARY Kasambet

,
Eun amanat ku obrolan antara *Jang Udin Jeung Papada Babaturanana Jeung Kolotna Jeung Nu *Udin jeung papada babaturanana jeung kolotna atawa jeung nu buku *lain baé hadé dibaca ku baru dak tapi *baé hadé dibaca ku baru dak tapi ku kolot anu boga budak nu masih kénéh sako la di SD jeung ku para guru deuihhttpkiblatbukusundablogspotco. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *