[Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić


10 thoughts on “[Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

 1. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Dosta drugačija kniga u odnosu na Zmaj i ždral i ako je serijal o Milošu Obiliću preuel ovom Dok Zmaj i zdral ima kao podlogu istorijske događaje i dvorske intrige u srži knjige Kosingas Red zmaja su mitovi stari običaji i religija i njihov sukob sa novim hrišćanskim učenjem Priča prati Kosingasa Gavrila i Marka Kralje

 2. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Prvo što čitalac primeti jeste izuzetan trud koji stoji iza ove knjige istraživanje tradicije i prošlosti kako po knjigama tako verovatno i iz ličnog iskustva ne mogu da se otmem utisku da je autor lutao zabačenim krajevima i obavio brojne razgovore sa raznim babama upućenim u onostrano što roman pretvara u pravu

 3. says: characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Moje omiljeno delo domaće epske fantastike Zbog čega je tako saznajte ovde

 4. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić

  characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Samo da je manje forsirao narodne običaje da su nailazili prirodno zato što priča vodi do njih a ne zato što želi da ih pokažeRazumem da je mnogim posvećenim čitaocima ovo bila prva domaća fantastika i zašto im ostaje omiljena Zabavna je brzo se čita ima čemu da te nauči i ume da raspiri maštu Dok nisam počela da shvatam da će se uvek izvući čak i sporedni likovi strepela sam tokom okršaja Dopada mi se što kosingas ni

 5. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Zapravo sam bila iznenađena time sa kakvim sam zadovoljstvom i lakoćom pročitala ovu knjigu Osećala sam se kao dete koje trči kući posle škole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete a i dalje sam Ukoliko imate na umu da je ovo roman fantastike a ne istorijsko štivo i ukoliko ste radoznali o srpskom

 6. says: characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download

  [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Iskreno bih volela da dam ovoj knjizi pet zvezdica i da kazem da mi je jedna od boljih knjiga koje sam pročitala međutim bilo je dosta stvari koje su mi smetale Neću ulaziti sad u svaku jer bi se ovo oduzilo a i ne bih želela da ispadne da pljujem knjigu jer mi se delom i svidelaNajveći plus u svemu ovome je ubacivanje i opisivanje starih običaja kao i mitologije Jako mi je drago sto sam mogla malo vise saznati o

 7. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  free download Kosingas Red Zmaja [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić Не можете да не цените Тешићев труд и истраживачки рад који стоје иза његових књига Укупан утисак је одличан али увек неки ситни недостаци као што је лектура и очигледне паралеле са Толки

 8. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić 3

 9. says: [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić

  [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download free download Kosingas Red Zmaja Monah Gavrilo kosingas na put vodi Marka Kraljevića ratnika iz proročanstva koji ora da postane kosingas i postara se za to da dođe doba vatre koje će označiti kraj Ada a ne da Ad prelije i napadne Srbiju Napad ada na srpsku zemlju planiran je okvirno u isto vreme kao i napad Osmanlija Da do toga ne bi došlo Marko mora da na

 10. says: characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download

  characters ↠ eBook or Kindle ePUB ✓ Aleksandar Tešić [Kosingas Red Zmaja] Read ↠ Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ✓ 3 free download Nadala sam se da će knjiga biti bolja ali baš mi nije leglaImam utisak da bi bilo mnogo bolje da je napisana u desetercu a ne kao roman Aut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Meni glupost Knjiga je dosta originalna i nema skoro nikakve sli nosti gospodarom od zapadnih autora nikakve sli nosti Gospodarom Od zapadnih autora najbli a Gemelovim knjigama Moje omiljeno delo doma e epske fantastike Zbog ega je tako saznajte ovde Zapravo sam bila iznena ena time sa kakvim sam zadovoljstvom i lako om pro itala ovu knjigu Ose ala sam se kao dete koje tr i ku i posle kole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete a i dalje sam Ukoliko imate na umu da je ovo roman fantastike a ne Istorijsko Tivo I Ukoliko tivo i ukoliko radoznali o srpskom tr i tu fantastike ova knjiga je za vas Mislim da je pore enje sa Gospodarom prstenova malo preambiciozno ova knjiga mada ima pretenzije na to jednostavno nije epska u onom smislu u kom je to Gospodar ali ona to nadokna uje ose ajem koherentnog univerzuma koji autor posti e detaljnim opisima srpske divljine kroz koju glavni likovi putuju Ja sam zapravo ovu knjigu odlu ila da pro itam kada sam saznala da je autor planinar koji je godinama obilazio Srbiju i prikupljao materijal za nju kako od lokalaca koje je upoznavao usput tako i iz druge literature Kako sam i sama planinar nisam mogla da odolim isku enju da pro itam delo koje objedinjuje moje dve velike ljubavi planinarenje i fantastiku Gotovo da ne postoji mesto na kome se Gavrilo obreo a da i sama nisam bila tamo Mo da me to ini malo pristrasnom ali cenim da ova knjiga ipak zaslu uje jake 35 ako ne i svoje 4 zvezdice 4 Monah Gavrilo kosingas na put vodi Marka Kraljevi a ratnika iz proro anstva koji ora da postane kosingas i postara se za to da do e doba vatre koje e ozna iti kraj Ada a ne da Ad prelije i napadne Srbiju Napad ada na srpsku zemlju planiran je okvirno u isto vreme kao i napad Osmanlija Da do toga ne bi do lo Marko mora da na e kamenu knjigu su aja i pro ita ta su mu prorekle na ro enjuMarko i Gavrilo se na svom putu otkrivanja gde se nalazi ova knjiga susre u sa raznim ljudima i neljudima dobrim i lo im kao i starim srpskim obi ajima i sti u sliku o borbi izme u stare i nove vere starih bogova i novog boga i svetaca u narodu Marko na ovom putu treba da na e oru je koje ga eka proteklih deset iljada godina kako bi uop te imao bilo kakve anse da se bori protiv neljudi na svom putu ka kamenoj knjiziKosingas je tipi no delo epske fantastike ba onakvo kakvo sam o ekivala da bude Nema tu mnogo mesta za faktor iznena enja kod mene jer je ovo anr na koji sam navikla i koji sam toliko puta itala a zahvaljuju i dozi znanja o slovenskoj mitologiji koju imam okvirno sam znala ta mogu da o ekujem od bi a koja im se na u na putuNarativ u ovoj pri i je veoma dobar kao i dijalozi i veoma cenim kori enje re nika kao dodatne literature kako bi se na in govora prilagodio vremenu u kojem je radnja sme ten. Ene stranice a takođe uživamo i u sjajnim ilustracijama iz Gavrilove beležnice Čitajući ovu neobičnu knjigu otkrivamo mnogo toga o prošlosti srpskog naroda ali i o slovenskim božanstvima o tome kako je rišćanstvo prodiralo na ove prostore i sa kakvim se verovanjima sudaralo Srpska mitologija u malom u kojoj mogu da uživaju svi od sedam do 77 godina. Kosingas Red ZmajaPrvo to italac primeti jeste izuzetan trud koji stoji iza ove knjige istra ivanje tradicije i pro losti kako po knjigama tako verovatno i iz li nog iskustva ne mogu da se otmem utisku da je autor lutao zaba enim krajevima i obavio brojne razgovore sa raznim babama upu enim u onostrano to roman pretvara u pravu riznicu nama danas udnovatih ali istovremeno i bliskih obi aja kazivanja verovanja mitskih stvorenja Sve navedeno objedinjeno u jednu pri u s jasno definisanim u esnicima te ciljevima i zadacima koje te e da ispune stvara zanimljivu ciljevima i zadacima koje te e da ispune stvara zanimljivu pitku pseudoistoriju Srbije iz jednog maglom obavijenog perioda na e pro losti koju autor s jedne strane rasvetljava mitskom potkom a s druge strane dodatno zamagljuje elementima fantastikeTranzicija i sazrevanje Kraljevi a koje se de ava uporedo s do ivljenom avanturom te sve tenik vitez koji uprkos svojim plemenitim ciljevima i stavovima zakora uje u pikarsko ine ih zanimljivom i uverljivom kombinacijom mitskog junaka i oveka od krvi i mesaUprkos zamerkama koje se mogu prona i a koje ne kvare sveukupan utisak prilikom itanja me anje glasova sveznaju eg autora i naratora doga aji koji su uneti u pri u vi e da bi poslu ili kao osnova za pojavljivanje jo jednog bi a ili segmenta tradicije ne Samo da je manje forsirao narodne obi aje da su nailazili prirodno zato to pri a vodi do njih a ne zato to eli da ih poka eRazumem da je mnogim posve "Enim Itaocima Ovo Bila "itaocima ovo bila doma a fantastika i za to im ostaje omiljena Zabavna je brzo se ita ima emu da te nau i i ume da raspiri ma tu Dok nisam po ela da shvatam da e se uvek izvu i ak i sporedni likovi strepela sam tokom okr aja Dopada mi se to kosingas nije neopravdano progresivan ve postupa kao ovek svog vremena iako je video ire #ON MNOGIHDOBRA JE KNJIGA NIJE FENOMENALNA #mnogihDobra je knjiga Nije fenomenalna moja ali jeste u fandomu voljena sa razlogom Iskreno bih volela da dam ovoj knjizi pet zvezdica i da kazem da mi je jedna od boljih knjiga koje sam pro itala me utim bilo je dosta stvari koje su mi smetale Ne u ulaziti sad u svaku jer bi se ovo oduzilo a i ne bih elela da ispadne da pljujem knjigu jer mi se delom i svidelaNajve i plus u svemu ovome je ubacivanje i opisivanje starih obi aja kao i mitologije Jako mi je drago sto sam mogla malo vise saznati o tome i stvarno se vidi ogroman trud koji je pisac ulo io u ovu knjigu Svi a mi se sto je na ovakav na in zivot predaka predstavljen i priblizen citaocima Mozda ak i najzanimljiviji deo ove knjige mi je bio sukob starih obi aja i verovanja sa ri anstvom kako je narod prihvatio takve promene i sta se to desilo sa starim bogovimaIako mi se svideo taj deo s druge strane mislim da ih je mozda previ e natrpano za jednu knjigu Putuju i od sela do sela Marko i Gavrilo nailaze na. Knjiga koja slobodno može da se nazove srpskom verzijom „Gospodara prstenova” Monah Gavrilo odnosno kosingas vitez reda Zmaja upoznaje Marka Kraljevića i sa njim kreće u pohod po Srbiji Prvi zadatak im je da savladaju aždaju na Jezeru lutajućeg ostrva i tako osvoje kasnije toliko čuven Markov buzdovan Dvojica junaka nailaze na sela u kojima se prakti. .

free download Kosingas Red Zmaja

.
Razne neke nazadne obi aje i taj deo mi postaje previ e repetativan Ve sam nakon dva sela mogla o ekivati slicne doga aje u slede em Imam ose aj kao da su na silu nagurani samo da bi ih bilo sto vi e Repetativnost sam zapazila i u odnosu Marka i Gavrila posebno u njihovom jutarnjem ritualu kada Marko mamuran ne mo e da se probudi ili u tome da je Marko sklon i u i pi u Prvi put je bilo smesno ajde Mozda I Drugi Ali i drugi ali etvrti peti esti mi je dosadilo Kako i u tim sitnijim stvarima tako i u celoj radnji knjiga je poprili no predvidljivaGavrilo i Marko su dobro o misljeni i razra eni likovi pogotovu Gavrilo koji mi je do kraja knjige ba prirastao srcu Jedina zamerka mi je bila Markovo razma eno pona anje ali to sam u po etku zanemarivala razmisljajuci kako je ipak mlad tek treba da se razvije kao li nost ali onda sam saznala da on ima 50 godina Jednostavno nisam mogla da povezem njegovo ponasanje razma enog deri ta sa odraslim covekom od 50 godina On se razvija i sazreva u toku knjige ali su mi takve promene pomalo neobi ne za jednu odraslu i formiranu li nostOvo je mo da jedna manja zamerka ali ne mogu da je ne pomenem a to je da mi je u asno falila mapa Ako ve knjiga ima 5 6 listova u boji sa ilustracijama likova i stvorenja sto je stvarno lep dodatak na koji sam se vi e puta vracala i detaljno prou avala mislim da je mogla imati i mapuMo da ne mogu da se slozim sa komentarima da je ovo doma i Gospodar prstenova ipak Kosingas Red Zmaja ima svoju neku vrednost i veoma mi je drago sto sam ga kona no pro itala Uprkos svim mojim zamerkama ja sam nastavak kupila i iskreno jedva ekam da se vratim pustolovinama Marka i Gavrila 3 Nadala sam se da e knjiga biti bolja ali ba mi nije leglaImam utisak da bi bilo mnogo bolje da je napisana u desetercu a ne kao roman Autoru svaka ast na o iglednom trudu koji je ulo io u istra ivanje mitologije jezika i obi aja u periodu pre Kosovskog boja i njihovo adaptiranje za dana nje itaoceMe utim na in na koji su obi aji i verovanja pre Dosta druga ija kniga u odnosu na Zmaj i dral i ako je serijal o Milo u Obili u preuel ovom Dok Zmaj i zdral ima kao podlogu istorijske doga aje i dvorske intrige u sr i knjige Kosingas Red zmaja su mitovi stari obi aji i religija i njihov sukob sa novim ri anskim u enjem Pri a prati Kosingasa Gavrila i Marka Kraljevi a u njegovom sazrevanju u Kosingasa Oboje su solidno profilisani likovi za likove erojske fantastike Gavrilo izmu en te kom pro lo
U I Makro Iji 
i Makro iji razvoj u junaka kakvog znamo ine zanimljiv duo sa mu usobnim odnosom koji se tako e postepeno razvijaI na kraju jedna stvar mi malo bode o i U blurbu na GR u stoji Knjiga koja slobodno mo e da se nazove srpskom verzijom Gospodara prstenova to je po. Kuju običaji koji često nisu ni najmanje lepi niti umani susreću se sa različitim mitološkim bićima od kojih većina nije bezazlena ali stiču i sjajne neobične prijatelje Druženje koje za cilj između ostalog ima i to da neustrašivi Gavrilo pripremi Marka da postane kosingas Prava avantura sa mitskim prizvukom koja nas goni da sve brže okrećemo nj. ,