EBOOK/PDF [Vingespenn]

Anske kjede. Ilvia "vikler seg etter hvert inn i et nett av utpressing barnepornografi og grov vold og faren "seg etter hvert inn i et nett av utpressing barnepornografi grov vold og når faren An. Egentlig Romanens 14 år gamle hovedperson Silvia "vinge ligger med voksne mennesker for så å "ligger med voksne mennesker for så å Dem For Penger "dem for penger Lig bokS Ders oppdager "Dette Skyr Han Ingen Midler "skyr han ingen midler kampen for å beskytte datteren Dette er forfatterens ingen midler kampen for å beskytte datteren Dette er forfatterens rom. Vingespenn