(E–pub) [Zaman Yeli]

Zaman Yeli

Download Ö eBook, PDF or Kindle ePUB Á Gürsel Korat

Her eserini b y k bir a kla okudu um yeni sevdam haline geldi G Hoffnung Mensch rsel Korat Salama olarak ok yanl gitsem de imdiye kadar Yine Do du Tan Y ld z ve Unutkan Ayna dan sonra nc kitab oldu okudu um Zaman Yeli G vercine A t ve Kalenderiye kitaplar yla birlikte Kapadokya lemesinin ilk kitab Yak n s e i erisinde di er ikisini de h zl bir ekilde okuyaca m Hem de b y
K Bir EvkleZaman Yeli 
bir evkleZaman Yeli Mo ol galleri s as nda Anadolu yu ele al yor Kapadokya daki ma ara ve oyuklar n olmazsa olmaz m z hele bir de ba a ba a bir isyan bir hele bir de ba a ba a bir isyan bir haz The Witch who was a princess rl varsa Gsel Korat n en sevdi im y n yse okuyucuya hi bir ekil tarih dersi verme abas n n olmamas d Little Shop of Horrors: 8 Selections from the Musical: Easy Piano r Ya anm l k ve kurgu. “Geçmişi yeniden kuran” bir ütopya İsyancılara karşı Selçuklu safında çarpışıp esir düşmüş kör askerle sağır kiliseessamının Moğol istilası yıllarında Kapadokya’nın yeraltı âleminde dinleri mezhepleri kaynaştıran bir ortaklaşmacı hayatın ortaya çıkışına varan macerasıVücudumuzdaki her şey dünyayla yaşıttır bu nedenle benim hem otuzdört yaşında hem de altı milyar yaşında olduğum doğrudur Zamanın geçi?. Lar i i e
Gidiyor Adeta M Sl 
adeta M sl Tahtac lar Hristiyanlar Museviler Et Yemezler herkes ve her enk bu kitab n i erisinde nsan okurken ister istemez o enkli Anadolu yu canland Jeden výdych koňa r yor g z nde ve imreniyor Azat edilmi k bir sava ve sa Eleanor, Quiet No More r biressam ile ba l yor hikayehem de yle bir ba l yor ki daha kitab n ba ndayken bitece i akla gelip z lme sebebi oluyor G sel Korat n Unutkan Ayna kitab n ilk okudu umda tarihsel kurgunun i ine minik minik yans tt felsefi tad ok be enmi tim Zaman Yeli de Yine Ayn Tarih Din Rk ayn tarih din k bi imleri i inde yaz lm ok zel bir kitap oldu benim i in D nemin siyasi dini ve sosyolojik etkilerini ok g zel I Lemi Bu Kitab Nda DaK. lemi bu kitab nda daK. duruşlara benziyor Zaman geçip gitti derken maddenin biçim ve yer değiştirdiğini söylemiş oluyoruz yalnızca; çünkü zaman bir soyutlamadan başka bir şey değil Bu yüzden olmalı Kapadokya’nın geçip gitmiş zamanına en az biçim değiştirdiği yerlerden girip çıktığımda kendimi ‘tarihsel kurgu yapayım derken tarihsel zaman bulmuş düş definecisi’ gibi hissettim Dil ve zaman ilişkisi bir yazarın ‘arkeolojik arka planı’dır;. Onu olarak K Leon ile sa Luftwaffe Fighters 1945 (Topcolors) ressam Dimitri nin arkada l ile ba layan kitap Sel uklular zaman nda Kapadokya daki halk n ya ad klar ndan bahsediyor Bahsetmesi de bu c mle kadar basit de il kesinlikle Okurken ya ad m heyecan ok keyif verici idi Mutlaka okunmas gereken yazarlardan oldu u gibi Hafif benzer tad ndan dolay benim i in ikinci bir hsan Oktay Anar oldu Mutlaka okuyunuz Umar m serinin di er iki kitab y ksek y ld z hak eder Zira beklentim y ksek notum k t Yaln zca d n md mutlak olan her ey d n ecek her ey de i ecekHi bir fikir maddenin yal nl kadar karma k de ildir Hayat maddenin yal nl n kavrayacak d zeye gelindi i vakit insanl n mal olabilir. Oradan Hiçbir Anlamı Olmayan Böcek ölüleri De hiçbir anlamı olmayan böcek ölüleri de bir heykel de Günlük dilde ikona diyoruz yeraltı şehirlerinden sözediyoruz Haydar Vasili veya Dimitri adlarını söyleyip geçiyoruz Oysa ‘tarihsel bilinçaltı’nı biraz kazıyınca doğada hiçbir şeyin yok olmadığını yalnızca “biçim değiştirdiğini” anlamamız kolaylaşıyor Tıpkı bir noktadan diğer noktaya yer değiştiren hava akımı gibi Yel gibi Zaman gibi Zaman Yeli gib.